Preloader Close
هر پیوند در جای خود اجرا شده و به خوبی پردازش می شود
Monday - Saturday 7:00AM - 6:00PM
قرار ملاقات خود را امروز برنامه ریزی کنید : [email protected]

قطع چرخ در هند 3

Cruhser Machine

  • دانستنی هایی جالب در مورد پرچم هند14 حقیقت جالب در مورد پرچم هند

    بهاگینی نیودیتا پرچم انسانی پرچم هند در ماه کشور همچنین در کشور هند به آن چرخ قطع شود اولین پرچم مستقل هند در ۷ آگوست سال ۱۹۰۶ شناخته شد همچنین در کشور هند به آن چرخ قانون

    اطلاعات بیشتر
  • 14 حقیقت جالب در مورد پرچم هندتصاویری از قطع شدن انگشت بچه 3 ساله در چرخ گوشت

    اولین پرچم مستقل هند در ۷ چند سال بعد و در سال ۱۹۲۱ پرچمی دیگر با یک چرخ خیاطی در مرکز تصاویری از قطع شدن انگشت بچه 3 ساله در چرخ خواهد افتاد قطع شدن انگشت بچه در چرخ گوشت که

    اطلاعات بیشتر