Eerste gesprek

U krijgt, na telefonisch overleg over datum en tijd, een schriftelijke bevestiging van deze afspraak thuisgestuurd.

In deze brief zijn een aantal afspraken opgenomen, zoals ze in de praktijk gelden. Ook krijgt u een aanmeldingsformulier thuisgestuurd.
Beide formulieren neemt u ingevuld mee naar het eerste gesprek, evenals het pasje van uw zorgverzekering, uw identiteitsbewijs (rijbewijs, id of paspoort) en de schriftelijke verwijzing van uw huisarts.

Tijdens dit gesprek komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

Uw klachten en/of problemen, eerdere hulp die u heeft gehad, uw huidige functioneren en eventueel uw voorgeschiedenis en of u medicijnen gebruikt.
Uw hulpvraag en het doel van de behandeling komen uiteraard aan bod. Er wordt met u gekeken welke vorm van hulp het beste past bij de reden van uw aanmelding.

Na afronding van de intake-fase wordt een behandelplan opgesteld en met u besproken. De huisarts krijgt een kopie van dit behandelplan, mits u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend (zie ook: privacy).

Vervolgens worden een aantal afspraken gemaakt. Deze zullen plaatsvinden op maandag, woensdag of vrijdag.

De behandeling is in principe kortdurend. Na afronding van de behandeling, d.m.v. een afsluitend gesprek, krijgt de huisarts bericht over uw uitschrijving. In het laatste gesprek wordt u ook gevraagd om een vragenlijst over uw tevredenheid over de behandeling, de praktijk etc. in te vullen. 

Uw dossier wordt na uitschrijving 15 jaar bewaard en daarna vernietigd.