In dringende situaties buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost te Hardenberg, tel. 0900-3336333.

 

Nieuwe aanmeldingen:

De wachttijd tot aan het eerste gesprek is plm. 6 - 8 weken (per 13-9-2019).

 

Wachttijd

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee "soorten" wachttijden: 

  • De aanmeldingswachttijd: het aantal weken tussen de telefonische aanmelding en het moment dat die afspraak (intakegesprek) plaatsvindt.

  • De behandelingswachttijd: het aantal weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling.

U wordt opgeroepen voor een intake op volgorde van aanmelding. Uitzondering hierop is als uw huisarts vindt dat een spoedige intake noodzakelijk is en hierover contact met mij opneemt.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende diagnoses of zorgverzekeraars. Wel heb ik voor een aantal zorgverzekeraars een zorgplafond waardoor het voor kan komen dat u in de 2e helft van het jaar niet meer bij mij terecht kunt. Mocht ik voor een bepaalde zorgverzekeraar het zorgplafond bereikt hebben, dan vermeld ik dat op de website.

U kunt altijd contact opnemen met collega's in de buurt en informeren of u daar sneller geholpen kunt worden. Adressen van collega's kunt u o.a. vinden via de website van de LVVP: www.lvvp.info.

De LVVP vermeldt hier verder over:
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).