Generalistische basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige stoornissen. De behandeling is kortdurend en vaak klachtgericht. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van verschillende therapievormen.

Na de intake wordt met u besproken in hoeveel gesprekken u geholpen zou kunnen worden.

Als geconstateerd wordt dat u niet binnen de GB GGZ behandeld kan worden, dan wordt u terug verwezen naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de Specialistische GGZ nodig. Of misschien kan de huisarts samen met de POH GGZ de benodigde hulp bieden.

De huisarts verwijst naar de GB GGZ als er sprake is van een psychische stoornis (volgens de DSM) of bij een vermoeden daarvan.

Het College van Zorgverzekeraars heeft een lijst vastgesteld met diagnoses die binnen de GB GGZ behandeld mogen worden. Hierbij kunt u denken aan angsten, assertiviteitsproblemen, somberheid en depressies, piekeren, psychische klachten na een traumatische gebeurtenis etc.

De behandeling is in eerste instantie gericht op het verhelpen van deze psychische klachten. Soms kan dat niet volledig, maar is verminderen van de klachten wél haalbaar, waardoor kwaliteit van leven verhoogd kan worden.

Aanpassingsstoornissen, specifieke fobische klachten, werk- en relatieproblematiek e.a. zijn uitgesloten van de basisverzekering.

Als u hiervoor toch psychologische hulp wilt, dan moet u de behandeling hiervan zelf betalen.