Specialistische GGZ

Als er sprake is van complexe problematiek, die een langer durende behandeling vraagt, dan is een behandeling in de Specialistische GGZ geïndiceerd. De Specialistische GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende problematiek.

In deze praktijk vinden geen behandelingen vanuit de Specialistische GGZ plaats.

Voor meer informatie: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)