CONTRACTEN 2019

Voor 2019 zijn de volgende contracten met zorgverzekeraars gesloten voor de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ): de nota gaat dan direct naar uw zorgverzekering.

  • Zilveren Kruis met Zilveren Kruis, Ziezo, Pro Life, de Friesland, Interpolis, FBTO en Avéro, OZF en One Underwriting Health

  • VGZ met Univé, SZVK, ZEKUR, Zorgzaam verzekerd, VGZ, Bewuzt, MVJP, Aevitae, IZZ, IZA en UMC

  • DSW met DSW, Stad Holland Zorgverzekeraar, inTwente, a.s.r. ziektekosten, Ditzo en Aevitae

  • VRZ met ONVZ (ONVZ, VvAA en PNOzorg), Eno (Salland Verzekeringen, Holland Zorg en ZorgDirect), OWM Zorg en Zekerheid

Voor 2019 is geen contract gesloten met CZ, Menzis en Caresque. Als u hier verzekerd bent, dan krijgt u zelf de rekening thuisgestuurd. U betaalt de nota rechtstreeks aan mij en vervolgens kunt u deze nota bij uw zorgverzekering indienen. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw zorgpolis. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar navragen.

De Tarieven zijn voor 2019 als volgt door de NZA vastgesteld:

  • Kort € 507,62

  • Middel € 864,92

  • Intensief € 1356,25

  • Chronisch € 1251,70

  • Onvolledig behandeltraject € 207,19

Deze prijzen zijn van toepassing voor cliënten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien er wel een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar dan gelden andere, vaak lagere, prijzen; deze zijn in te zien en op te vragen in de praktijk.

OVP (Overige Producten): voor niet verzekerde zorg
De OVP's zijn bedoeld voor de niet verzekerde zorg. Het gaat hier om klachten en geen toegekende DSM stoornissen (bijv. aanpassingsstoornissen).
Deze worden wel per consult aan de cliënt in rekening gebracht: € 95,00 per gesprek van 45 minuten.

Tarieven
Het tarief dat in rekening gebracht wordt is afhankelijk van de afgesproken 'prestatie'. Een prestatie (behandeling) is omschreven als Kort (voor lichte DSM stoornissen), Middel (voor matige DSM stoornissen), Intensief (voor ernstige DSM stoornissen), Chronisch (voor chronische stabiele stoornissen) en het Onvolledig behandeltraject (voor overgangssituaties, zoals bijv. bij terugverwijzing naar de huisarts). 
De minuten die door de NZa hierbij genoemd worden zijn een inschatting van de tijd die gemiddeld nodig is om de zorg te kunnen leveren die hoort bij een 'prestatie'. Dat is voor Kort 294 minuten, voor Middel 495 minuten en voor Intensief 752 minuten. Chronisch heeft een maximum duur van 750 minuten en mag sporadisch geïndiceerd worden. De prestatie onvolledig behandeltraject heeft een maximum duur van 120 minuten.

Het totaal aantal minuten wordt vastgesteld door alle tijd die besteed is aan de behandeling bij elkaar op te tellen (hierbij kunt u o.a. denken aan de tijd die gemoeid is met de aanmelding, de gesprekken, telefonisch overleg, behandeling middels e-health, de voorbereiding en uitwerking van de gesprekken, de administratie en berichtgeving aan bijv. de huisarts).

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GB GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit, vergoed wordt. In 2019 is het eigen risico € 385,00 per persoon.

Bij verhindering
Bent u verhinderd, belt u dan minimaal 24 uur van te voren af, dat kan ook door de voicemail in te spreken of een mail naar de praktijk te sturen. 
Belt of mailt u minder dan 24 uur tevoren af of laat u helemaal niets horen, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor dan een nota van € 95,00. Deze nota wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en moet u dus zelf betalen.

Betalingsvoorwaarden
Voor de in mijn praktijk geldende betalingsvoorwaarden, zie betalingsvoorwaarden.